45 31 Márta. Little Stories, Little Prints: ceardlann priontaíochta do phaistí i Leabharlann Pobail Bhaile Átha Í. 1 Aibreán. Rinne Grúpa Oidhreachta Teresa Brayton ceiliúradh ar an méid a rinne sí le linn Éirí Amach 1916 trí leabhar dá cuid filíochta, roghnaithe ag Bernadette Gilligan, Hail to the flag. Through the turbulent years a láinseáil i Halla Pobail an Bhaile Nua. Bhí ról tabhachtach aici i maoiniú don Éirí Amach a bhailiú agus í ina cónaí i Meiriceá. 2 Aibreán. Tionóladh ‘Road to Rebellion: Songs that roused a nation’, an tríú ceann de cúig ceolchoirm thar an contae, a scríobhadh ag Mario Corrigan, Amharclann Ealaíon Bhaile Átha Í. Léirigh Philip Scott, Sophie O’Carroll, Donal Hennessey agus Liam Quinlivan ceol agus léimh ó thréimhse 1916. 4 Aibreán. ‘1916 and the Irish Country House: A Kildare perspective’: léacht leis An Dr. Ciarán O’Reilly, ag Teach Chartún, Maynooth. Eagraíodh Irish History Live – ceardlann idirghníomhach do pháistí ó 4-8 Aibreán i Leabharlanna Pobail Bhaile Átha Í, An Náis, Léim an Bhradain, Chill Dara agus Dhroichead Nua. ‘Naas and 1916’, oíche cuimhneacháin ag Grúpa Staire Aitiúla An Náis, Town House Hotel, An Nás. 5-9 Aibreán. ‘Herstory – Defiant Women of 1916’: drama ag Amharclann an Mhóta, An Nás. Bunaíodh an drama, ceaptha ag Anne Mekitarian agus Bredha Sexton, ar ráitis finné, óráidí, dialainn agus litreacha maidir le seisir mná agus ceangal daingean acu le tréimhse 1916. Cuireadh ‘Kilcullen in 1916’, eagraithe ag John Martin agus Mary Orford, ar bun i Halla an Bhaile. Thug Mary cúntas ar an saol i 1916 le cabhair ó sonraí daonáirimh, taifid freastail scoile agus grianghrafanna na linne. Labhair sí faoin bpáirt a ghlac beirt ó Chill Chuillinn san Éirí Amach: Daisy Patterson, ón Nás ó thús, agus Paddy Rankin, a rothaigh ón Iúir chun bheith páirteach ann. Léirigh John Martin ‘Military Aspects of Easter Week 1916’. Chum Mick Dunne agus Mary McDowell ‘Angels of Sixteen’, amhrán i gcuimhne ar an daichead páistí a fuair bás le linn Éirí Amach 1916. Chabhraigh Bunscoil Bhaile an Stáibléaraigh le Mick chun an t-amhrán agus fístéip a thairgeadh. Ar 5 Aibreán chuaigh daltaí ó Rang a Cúig agus Rang a Sé go dtí Reilig Ghlas Naíon chun bláthanna a leagadh agus amhráin a chanadh i gcuimhne ar na h-íospártaigh óga. D’fhill an Ceannfort Stephen MacEoin ar a iar-scoil, Iar-Bhunscoil Maigh Nuad, chun Éirí Amach na Cásca a cheiliúradh. Tharla an imeacht ag Campas Oideachais Maigh Nuad, eagraithe ag Méanscoil Maigh Nuad agus Coláiste Pobail Maigh Nuad. Bhí baint mór ag Stephen, ata ina chartlannaí ag Cartlanna Míleata na hÉireann, le Oifig Tioscadail Éireann 1916/2016. Eagraíodh taispeántas dealbh luaidhe de sínitheoirí an Fhoróga, le Pierce Maher, i Seomra Tae Bhaile An Chrúca, Béal Átha an Tuair. Sraith Léachtanna Choiste Comóradh 1916 Bhaile Átha Í, in Ionad Éalaíon an Phobail, Sráid Woodstock, Baile Átha Í: ‘Looters, Deserters and Crime in Dublin in 1916’, le Pádraig Yeates. 6 Aibreán. Thug An Teachta Éamon Ó Cuiv, garmhac le Éamon de Valera, léacht Giraldus Cambrensis 2016 Chumann Staire Chill Dara, ar ‘Eamon de Valera and Captain Eto Hitzen – the extraordinary story of Éamon de Valera and the British officer who arrested him in 1916’, ag Solas Bhríde, Cill Dara. 7-8 Aibreán. Eagraíodh an chéad léiriú de A Terrible Beauty Exposed!, dráma nua le Mario Corrigan, stiúirithe ag Lianna O’Shea, ag Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua. Scríobhadh an dráma chun cuidiú le daoine óga imeachtaí an Éirí Amach a léirmhíniú. Bhí an lucht féachana ina giúiré, agus vótáil siad ar cé acu idir Pádraig Mac Piarais nó An Ginearal John Maxwell a bhí ciontach i dtaobh na h-imeachtaí a léiríodh. 7 Aibreán. Léirigh Meánscoil Phádraig, An Droichead Nua ‘Dublin Burning’, cnuasach ceoil, amhrán agus filíochta i gcuimhne ar Éirí Amach 1916 le Mike Hanrahan agus Brenda Begley. Bhí Cathú ina acht tacaíochta.