46 8 Aibreán. D’óstáil Club Scannán Bhaile Átha Í ‘Nine Short Films’ spreagtha ag 1916 i Coláiste Pobail Bhaile Átha Í. Lean taispeántas i gcuideachta le seo, ‘The sights and sounds of Athy in 1916’, go 17 Aibreán. Léirigh Craobh Bheartla Uí Fhlatharta de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann ‘Memories of 1916,’ i gClub Mhuire CLG, Léim an Bhradain, léirithe ag Anna Pegley le Ciaran Fitzgerald mar stiúrthóir ceoil. 8-9 Aibreán. Léirigh Orla Gildea School of Speech and Drama ‘An Act of Bravery’ in Amharclann na Corrchoille. 9 Aibreán. Cuireadh an imeacht lae seo, ‘1916-2016, A Step Back in Time’, ar bun in Ionad Oidhreachta – Músaem Bhaile Átha Í agus Cearnóg Emíle, mar espéireas den ghnathshaoil i mBaile Átha Í i 1916. Mheasc daoine le Óglaigh na hÉireann, saighdiúirí na Breataine, baill de Chonstáblacht Ríoga na hÉireann agus daoine in éidí na linne. Cuireadh taispeántas, ‘Athy in 1916’, ar bun sa mhúsaem. Thug James Durney léacht ‘Volunteer Mark Wilson and Cadet William Keegan. Two Athy men in the Easter Rising’ i seomra closamhairc an mhúsaem. Sheinn banna áitiúil, Rockabilly Rebels, ceol i gCearnóg Emíle. D’oscail Mrs. Anna Duthie a siopa, W. T. Duthie’s, ceann amháin de dhá siopa i mBaile Átha Í atá gan athrú ó 1916 i leith. 10 Aibreán. Thug Elaine Nolan léiriú de ‘A Rebel’s Heart’, píosa ceoil úrnua, le ámhránaithe agus ceoltóirí ó Chontae Chill Dara, in Eaglais Mhuire, Maigh Nuad. 10-23 Aibrean. D’eagraigh Insight Theatre Group léiriú de ‘The Risen People’ le James Plunkett, sa Kildrought Lounge, Cill Droichid, stiúrtithe ag Joe Bergin. 11-15 Aibreán. ‘Where’s Pádraig?’: Léiriú ginealais i Leabharlann Bhaile Átha Í, Clochar na Trócaire, An Nás, Bunscoil Bhríde, Cill Dara, Bunscoil San Carlo, Léim an Bhradáin, agus Leabharlann Dhroichead Nua, le Karel Kiely. ‘Seán Mac Diarmada’: léiriú le Mary Healy ag Gaelcholáiste Chill Dara, An Nás. 12 Aibreán. Sraith Léachtanna Choiste Comóradh 1916 Bhaile Átha Í, in Ionad Éalaíon an Phobail, Sráid Woodstock, Baile Átha Í: ‘From Lockout to Rising: the ITGWU, ICA and Liberty Hall in 1916’, le Frances Devine. D’óstáil Ionad Ógtheagmhála An Dhroichead Nua caint le James Durney: ‘Foremost and ready, Kildare and the 1916 Rising’. 13 Aibreán. D’óstáil Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann léacht leis An Dr. Tom Clonan ‘Fighting for Ireland – A personal Reflection of the Easter Rising, in Ionad an Pharóiste, Claonadh. Chuir Meitheal Machnaimh Leabharlann Bhaile Chill Dara fáilte roimh staraí Robert Doyle chun taispeántas faoi Éamonn O Modhrán a chur i láthair. Nocht Éamon Ó Cuiv plaic cuimhneacháin sa Chorrchoill i gcuimhne ar fear áitiúil, Thomas Harris, a bhí ina bhall de gharastún Ard-Oifig an Phoist in 1916. 14 Aibreán. D’ardaigh triúr de shliocht Shéamais Uí Chonghaile an bratach ag Bunscoil Chrochta na Gréine – Emma Wilson (Rang 4), Shaun Wilson (Rang 1) agus Daryl Dagger (Rang 1). Sin-sin-seanmháthair leo ab ea Aideen Connolly Ward, iníon le Séamas Ó’Conghaile. 14-22 Aibreán. Léirigh Cumann Ceoil agus Drámaíochta An Chill tráthnóna de drámaí aonghnímh, ina measc ‘The Guns of 1916’, a scríobh agus a stiúir Brian McCabe, sa Dewdrop Inn. 14-30 Aibreán. Cuireadh taispeántas ‘What 1916 means to me’ ar bun in Ionad Ealaíon Pobail Bhaile Átha Í, le saothair ealaíne ó dhaltaí scoile áitiúla, ina measc taipéisí bhalla, portráidí agus ath-cruithithe dathannacha d’Ard-Oifig an Phoist. 17 Aibreán. Cuireadh deireadh le ‘Athy Remembers 1916-2016’ le comóradh sollúnta ar Forógra 1916. Bhí Mark Wilson, in aois a cheithre bliain agus ceithre scór, i láthair mar aoí speisialta. Bhí a athair, Mark Wilson, ó Bhaile Átha Í, ina Óglach i ngarastún na Ceithre Cúirte le linn Seachtain na Cásca.