47 Leag Mark Wilson fleasc ag plaic a nochtadh le déanaí in ómós d’fhir agus mná 1916. Nochtadh Gairdín Cuimhneacháin 1916 An Bhóthair Buí ós comhar an Johnstown Estate Hotel, Co. Chill Dara. Comh-thionscadal idir Cill Dara agus An Mhí é seo. Cuireadh ‘Little Stories, Little Prints’, amharc-thionscadal ealáion, ar thaispeáint in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droic- head Nua, le scéalta 1916 á léiriú trí meán na priontaiochta. Pamela de Brí, agus Margaret Becker, stiúrthóir agus bainisteoir Stiúideo Priontála Laighin, Claonadh, a chur le chéile agus a chomhordaigh. 19 Aibreán. Eagraíodh léacht Ghrúpa Staire Ráth Iomgháin, ‘Tom Clarke, Father of the Irish Republic’, le Jim Doyle, i Leabharlann Pobail Ráth Iomgháin. 20 Aibreán. Láinseáil Des Marron Coiseanna: Irisleabhar Chumann Staire Áitiúil Chlaonadh i gClub CLG Chlaonadh, le scéalta a bhain le Éirí Amach na Cásca ann. 21 Aibreán. Eagraíodh léacht Chlub Staire Léim an Bhradáin, ‘Kildare County Council and the Rising, War of Independence and the Civil War’ le Thomas Nelson, i Leabharlann Pobail Léim an Bhradáin. Láinseáil Larry Breen, ón Cónaidhm Grúpaí Staire Áitiúla Náisiúnta, ‘Naas – Then and Now 1916-2016’, taispeántas grianghrafadóireachta de sráid-dreachanna, éadain siopaí agus foirgnimh An Náis, i Leabharlann Pobail An Náis. Leanadh leis an taispeántas go dtí 30 Aibreán. 22 Aibreán.Phéantáil Grúpa Ealaíon Chrochta na Gréine portráidí de seacht sínitheoirí an Fhorogra, agus cuireadh ar thaispeáint iad sa mhúsaem ag Reilig Míleata Chnoc an Arbhair. 23 Aibrean. D’eagraigh Coiste Céad Bliain 1916 Maigh Nuad ‘Walk in their footsteps’, athachtú ar shiúil ’15 Maigh Nuad’ chuig Ard-Oifig an Phoist ar Luan Cásca 1916. Rinne breis agus 100 rannpháirithe athachtú ar an imeacht stairiúil seo, ó Maigh Nuad thar an chanáil chuig An Gairdín Cuimhneacháin i gCearnóg Parnell, áit inar chuir Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Críona Ní Dhálaigh, fáilte rompu. Eagraíodh ‘Remembering Teresa Brayton in Poetry and Song’, imeacht i gClub CLG Chill Chóca, le amhráin agus poirt ó 1916 ó bhaill de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann. Tionóladh ‘Road to Rebellion: Songs that roused a nation’, an ceathrú ceann de cúig ceolchoirm thar an contae, i dTeach Bhaile an Chaisleáin, Cill Droichid. Léirigh Philip Scott, Sophie O’Carroll, Donal Hennessey agus Liam Quinlivan ceol agus léimh ó thréimhse 1916. 24 Aibreán. D’oscail An Clr. Brendan Weld, Méara Chill Dara, Gairdín Cuimhneacháin Chontae Chill Dara ag Áras Chill Dara, Pairc Ui Dhubhuí, An Nás, le leac Forógra agus seacht bpiléir aolchloiche, agus iad ag seasamh do na fir éagsúla a shínigh Forógra 1916. Tionóladh ‘Rith an Éirí Amach’, lena n-áiríodh Rith 10K Maigh Nuad agus Siúlóid Clainne 5K, ó Champas Oideachais Maigh Nuad, agus na céadta páirteach ann. Láinseáil Johnny Peters, An Doichead Nua, Tears of the Rebellion, in ómós do fir agus mná 1798 agus 1916, i Keadeen Hotel, An Droichead Nua. Thionóil One Voice – Allenwood Contemporary Choir ceiliúradh de cheol agus amhrán Gaeilge i Halla CLG Fhíodh Alúine. Aidan Donoghue a léirigh agus a reic é. Sa léiriú bhí rince figiúirí le Grúpa Rince Alan McCormack agus seitrince le Brendan Swords agus a chairde. Chan Paul Linehan, múinteoir ó Bhaile Chill Dara, ar 16 Letters, a taifeadadh in Ard-Oifig an Phoist, á óstáil ag Ryan Tubridy. Eagraíodh searmanas fleascleagain in ómós don file ó Chill Dara, Teresa Brayton, i Reilig Cluain Chonaire.