Coiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara 2015/16 Ráiteas misin Cláir Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara, 2013-2023, mar a ghlac Comhairle Contae Chill Dara leis Tá sé mar aidhm ag an gclár an modh is cuí chun na cuimhneacháin chéad bliain a cheiliúradh sa chontae a chur i bhfeidhm. Bheadh an clár leathan, agus raon d’imeachtaí cuimhneacháin, cláir scoile agus foilseacháin á sholáthar, ach le cuspóir uathúil chun leagáid taighde agus/nó ábhar cultúrtha agus ealaíonta a chur ar fáil do na glúin amach romhainn. Ba cheart cur i bhfeidhm an chláir a bheith ionchuimsitheach, iomchuí agus mothálach, le gach gné den saol i gContae Chill Dara sa tréimhse 1913-1923 san áireamh. Coiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara Cathaoirleach Feabhra 2016 i leith An Clr. Pádraig McEvoy 2015 – Feabhra 2016 An Clr. Fiona O’Loughlin Leas-Cathaoirleach An Clr. Anne Breen Baill An Clr. Anne Breen An Clr. Bernard Caldwell An Clr. Réada Cronin An Clr. Martin Miley An Clr. Brendan Weld An Clr. Murty Aspell Marian Higgins Leabharlannaí Contae agus Comhordaitheoir ar Cill Dara 2016 Mario Corrigan Leabharlannaí Feidhmiúcháin James Durney Staraí Cónaithe Chontae Chill Dara Bridget Loughlin Oifigeach Oidhreachta an Chontae Lucina Russell Oifigeach Ealaíon an Chontae 3