48 Chuir Grúpa Ealáion Chill Droichid, ShareRing Skills, scannán agus taispeántas grianghrafadóireachta i láthair i Reilig an Lána Tae, Cill Droichid, bunaithe ar théamaí éirí amach agus cuimhne, maoinithe ag Bord Oideachais agus Oilíuna Chill Dara agus Chill Mantáin. Léigh An tSáirsint James Pearse, mac garpháiste le Séamas Ó Conghaile, an Forógra ag searmanas ardaithe bratacha sa Chearnóg, An Baile Mór. D’ardaigh sliochtach de Richard Mulcahy, Iar-Ghinearál agus Ardcheannasaí Airm, sean-bhratach poblachtach. Léigh Ciara Cooke, bliain déag d’aois, píosa faoi bháis gaol léí, an naíonán Sean Foster, gurb as An Baile Mór a athair. Rinne Paróiste Dhroichead Nua Éirí Amach 1916 a chomóradh le Seirbhís Urnaithe don Síocháin in Eaglais Chonnla. Cuireadh taibhiú den scannán fáisnéise faoi Seán Ó Dubhuí, ‘The Greatest of the Fenians’, i grích in Amharclann an Mhóta, An Nás. Tar éis sin bhi seisiún ceisteanna agus freagraí leis an scannánóir Donal Higgins agus an Staraí Cónaithe James Durney. Tionóladh ‘Road to Rebellion: Songs that roused a nation’, an ceann deireannach de cúig ceolchoirm thar an contae, i Halla Bhaile An Náis. Léirigh Philip Scott, Sophie O’Carroll, Donal Hennessey agus Liam Quinlivan ceol agus léimh ó thréimhse 1916. 25 Aibreán. D’óstáil Grúpa Staire Áitiúil An Chill léacht le James Durney, ‘Foremost and ready. Kildare and the 1916 Rising’, i Halla Pharóiste An Chill. 26 Aibreán. D’eagraigh Iar-Bhunscoil Fharannáin, An Chorrchoill, trathnóna filíochta, amhrán agus dráma. Thug an Dr. Fionnuala Walsh léacht i Sciathán an Stábla, Teach Bhaile an Chaisleáin, Cill Droichid, dar teideal ‘These are queer days that we are living through. Irishwoman and everyday life in 1916’. Léirigh mic léinn idirbhliana ag Coláiste na Trionóide, Bhaile Átha Í, dráma ‘1916, Junior Cert History Homework’, le cabhair óna múinteoir staire, Róisín O’Byrne. Chuir an tUachtarán Mícheál D. Ó hUiginn fáilte roimh An tSáirsint James Pearse, mac garpháiste le Séamas Ó Conghaile, a léigh an Forógra ag Halla na Saoirse i mBaile Átha Cliath Dé Máirt na Cásca. Phós Aideen, iníon Shéamais Uí Chonghaile, Hugh Ward; is iad a n-iníon Nora agus a fear chéile Peter Pearse, An Nás, tuismitheoirí an tSáirsint Pearse. Tugadh cuireadh do Músaem an Phiarsaigh don dráma ‘Her story – Defiant Women of 1916’, tar éis a rith rathúil in Amharclann an Mhóta, An Nás. 28 Aibreán. ‘Tom Ashe. Another martyr for old Ireland’: léiriú le Staraí Cónaithe James Durney, Leabharlann Pobail Chill Droichid. Bhí Tom Ashe ina cheannaire ag an imeacht ba rathúla den Éirí Amach – Cath Chill Dhéagláin. D’athraigh a chlann go Chontae Chill Dara sna 1920idí, agus d’fhreastail dream mór da ghaolta ar an imeacht seo. 30 Aibreán - 1 Bealtaine. Taispeántas 1916 d’Ealaíon Páistí, lena n-áiriodh Forógra ollmhór, le léamh agus le shíniú, in Ionad Ealaíon Pobail Bhaile Átha Í. 1 Bealtaine. Léirigh Grúpa Drámaíochta Ard Cloch, Cór Áine agus Amharclann Óige Ard Cloch ‘Eyes with Hope Gleaming’ i gClub CLG Ard Cloch. 4 Bealtaine. D’óstáil Eaglais Chill Cé léamh le Tom Clowry i gcuimhne ar 1916. 8 Bealtaine. ‘Domhnall Ua Buachalla – 1916 Veteran’; léacht lena gharmhac Adhamhnán Ó Súilleabháin, á óstáíl ag Cumann Seandálaíochta Chill Dara, in Áras John Hume, An Campas Thuaidh, Ollscoil Maigh Nuad. 9 Bealtaine. ‘Protestant Rebels and the 1916 Rising’: léacht le Conor Morrissey, á óstáil ag Cumann Staire Chill Droichid, i Leabharlann Pobail Chill Droichid.