49 9-10 Bealtaine. Bhí ‘An Teach Mór agus an Eastáit Talún in am Éirí Amach’ mar théama ag an 4ú Comhdháil Déag Bliaintiúil de Tithe Stairiúla na hÉireann, in Ollscoil Maigh Nuad. I dteannta le seo, láinseáladh taispeántas ‘1916 and the Irish Country House’, léirithe ag An Dr. Ciaran Reilly. 13 Bealtaine. ‘Kildare and the 1916 Rising’: léiriú le Mario Corrigan agus James Durney, Rannóg Staire Áitiúla Chill Dara, ag Scoil na nDaltaí, Dún an Phiarsaigh, Campa an Churraigh. 13-28 Bealtaine. Láinseáladh an Tionscadal Ealaíon Sackville 1916, le 262 mionsamhail tí, deartha ina n-aonair, ceann do gach sibhialtach a maraíodh le linn Seachtain na Cásca 1916, i Halla an Bhaile, An Droichead Nua. Leanadh leis an taispeántas ar feadh dhá seachtain. 18-21 Bealtaine. Taispeántas Ghrúpa Ealaíon An Náis, dar teideal ‘The artist remembers 1916’ bunaithe an filiíocht agus scéalta na linne. Chuimsigh sé daichead píosaí le baill, agus seacht iontráil ó Chomórtas Scoileanna An Náis. 26 Bealtaine. Láinseáladh The Frank Burke Story le Éanna de Burca (mac le Frank) agus Gerry Cummins, Cairbre, in Ionad Naomh Éanna (Músaem an Phiarsaigh anois), Páirc Naomh Éanna, Bóthar na Gráinsí, Ráth Fearnáin. Bhí Frank Burke, Cuanach, Cairbre, ina dhalta agus ina chara mór ag Pádraig Mac Piarais, agus é ina phríomhoide i gColáiste Eanna níos déanaí. Throid sé in Ard-Oifig an Phoist lena dheirfiúir Eva, a bhí ina banaltra ann. 27 Bealtaine. Comórtas Aistí 1916 le Grúpa Staire Léim an Bhradáin: bronnadh duaiseanna ar dhaltaí ó Scoil Eoin Phól, Léim an Bhradáin. 31 Bealtaine. Sraith Léachtanna Ghrúpa Staire Áitiúla Dhíseart Diarmada: ‘Castledermot in 1918: land and labour’, le Terry Dunne, Cathaoirleach, in Ionad Pobail Theach Diarmada. 31 Bealtaine-1 Meitheamh. ‘Inis Free 1916’, léiriú le daltaí ó Rang a Cúig agus Rang a Sé, Bunscoil Phádraig, An Droichead Nua, ag Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann. An múinteoir Francis T. Kirke a scríobh agus a stiúir, agus bhí James Tooher ina stiúrthóir ceoil. Bealtaine. Rinne cuimhneachán i Reilig Bhaile na Faiche ar triúr ó Chill Dara Thuaidh a bhí páirteach in Éirí Amach 1916. Dob iad Michael Cosgrove, ball de gharastún na Ceithre Cúirteanna; William Mulreany, saighdiúir Briotanach, agus Michael Kavanagh, sibhialach, beirt a fuair bás san Éirí Amach. Bealtaine. Rinne Moonfish Theatre, Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann agus Seirbhísí Leabharlainne Chill Dara athrú ar Leabharlann Taistil Chill Dara go h-eachtra stairiúil le léiriú tumthach inar tugadh cuireadh don lucht féachana bualadh isteach i saol le radharcanna, fuaimeanna, bolaithe agus uigeachtaí Chill Dara i 1916 i bhfolach thar gach cúinne. 8 Meitheamh. Thionóil Club Grianghrafadóireachta Chill Dara Theas agus Bunscoil Phádraig, An Droichead Nua imeacht lae amháin ar 8 Meitheamh 2016, dar teideal ‘Fun and Games a hundred years ago’, sa scoil agus sna faichí imeartha ina aice láimhe. I measc na cluichí bhí tarraingt na téide, cluichí cnóanna capaill, rásaí barra rotha, rásaí ubh agus spúnóg, scidilí, cleas na bacóide agus brú pingin. 11 Meitheamh. Little Stories, Little Prints: ceardlann priontaíochta do phaistí i Leabharlann Pobail Chill Droichid. 16 Meitheamh. Láinseail an Briogáidire-Ghinearál Joe Mulligan, Ginearál-Oigifeach i gCeannas, Campa an Churraigh, taispeántas le Michael Rowley, ‘The artist remembers 1916’, ag Músaem Míleata an Churraigh. Leanadh leis an taispeántas go dtí 5 Meán Fómhair.