50 19 Meitheamh. Ag Lá Spóirt Pharóiste Cairbre, bhí paráid le Éanna de Burca, mac le Frank Burke, iar-rannpháirtí 1916, mar Cheann Feadhna. Rinneadh cuimhne ar Frank Burke ag an imeacht, le taispeántas comórtha ar an tréimhse ó 1916 go 1921. Ag Aonach Sráidbhaile Bhaile Riobaird bliaintiúil, rinneadh cuimhne ar ghéilleadh 1916 agus ról Chaptaein Airm na Sasana, Harry de Courcy Wheeler, gurb as Baile Riobaird é. Mar bhuaicphointe an imeacht bhí eocharaitheasc ó Alex Findlater, garmhac le de Courcy Wheeler, a scríobh 1916 Surrenders – Captain H. E. de Courcy-Wheeler eye-witness account. 25 Meitheamh. I ‘Revolution! 1916’, bhí taispeántas faoin aer ag Paul Woods, éalantóir ón Droichead Nua, le sraith pictiúirí móra le béím ar scrios uirbeach le linn Éirí Amach 1916. Bhí an taispeántas le feiceáil suas go 30 Meán Fómhair 2016. 30 Meitheamh. Tionóladh ceann de Sraith Léachtanna Choiste Comóradh an Éirí Amach 1916 ArdCloch/Chill Droichid/Léim an Bhradáin: ‘James Connolly’, lena gharmhac James Connolly-Heron, i Leabharlann Pobail Chill Droichid. 2 Iúil. Léiríodh Wasteland, dráma inspioráidithe ag an Éirí Amach, le Griese Youth Theatre, sa Teach Tionóil, Béal Átha an Tuair. 7 Iúil. ‘Kildaremen and the Battle of the Somme 1916’: sraith cainteanna le James Durney, Leabharlann Pobail Bhaile Chill Dara. D’fhoilsigh The Nationalist and Leinster Times sraith d’ailt faoi Cill Dara agus an Somme. ‘1916 and the Irish Country House: A Kildare perspective’: léacht leis An Dr. Ciarán O’Reilly, ag Teach Bhaile an Chaisleáin, Cill Droichid. 13 Iúil. Little Stories, Little Prints: ceardlann priontaíochta do phaistí i Leabharlann Pobail An Dhroichead Nua. 25 Iúil. Nochtadh plaic cuimhneacháin do iar-rannpháirtí 1916, Michael Heffernan, i Reilig an Lána Tae, Cill Droichid. Cuireadh é in uaig gan mharcáil ann i 1954. 4 Lúnasa.Tionóladh ceann de Sraith Léachtanna Choiste Comóradh an Éirí Amach 1916 ArdCloch/Chill Droichid/Léim an Bhradáin: ‘Roger Casement’, le Jim Doyle, i Leabharlann Pobail Chill Droichid. 11 Lúnasa. Nocht Cumann an Bhaile Slachtmhar Léim an Bhradáin agus Comhairle Contae Chill Dara Gairdín Cuimhneacháin 1916 ar bhruach Abhann an Rí. 20 Lúnasa. Little Stories, Little Prints: ceardlann priontaíochta do phaistí i Leabharlann Pobail Bhaile Chill Dara. 22 Lúnasa. ‘Kildaremen and the Battle of the Somme 1916’: sraith cainteanna le James Durney, i Halla Pharóiste An Chill. 23 Lúnasa. Ag taispeántas Ghrúpa Feithiclí Míleata na hÉireann, bhí caint faoi Cath an Somme, le Barry Walsh agus Tony Vaughan, ó Lord Edward’s Own Re-enactment Group, ag Leabharlann Pobail Mhainistir Eimhín. ‘Kildaremen and the Battle of the Somme 1916’: sraith cainteanna le James Durney, i Leabharlann Pobail Bhaile Átha Í.