51 24 Lúnasa. I Sraith Léachtanna Ollscoil Maigh Nuad ag Leabharlann Eoin Pól 2, bhí ‘Foremost and ready.Kildare and the 1916 Rising’ le James Durney agus ‘The Rising, War of Independence and the Civil War’ le Thomas Nelson. 27 Lúnasa. D’eagraigh Cumann Staire An Bhaile Mór taispeántas 1913-1923, le caint ó James Durney: ‘Foremost and ready.Kildare and the 1916 Rising’, ag Ionad Acmhainní An Bhaile Mór. 30 Lúnasa. Nochtadh dealbh Ernest Shackleton ag An Clr. Ivan Keatley, Méara Chill Dara agus Alexandra Shackleton, gariníon le Ernest, ag Cearnóg Emíle, Baille Átha Í. Rinne seo comóradh céad bliain ar tharrtháil criú an Endurance ó Oileán Eilifinte ag Shackleton, ar 30 Lúnasa 1916. Bhí taispeántas faoin Endurance le Pauline Garavan le feiceáil i Leabharlann Pobail Bhaile Átha Í freisin.s 30-31 Lúnasa. ‘Mise Éire – 1916 Remembered’: dráma ceoil ag Halla Bhaile An Náis, léirithe ag Mona Conroy agus Owen C. Lynch. 2 Meán Fómhair. Léacht ag Grúpa Staire Áitiúla Chlaonadh: ‘1916 and the Irish Country House: A Kildare perspective’, leis An Dr. Ciarán O’Reilly, ag Club CLG Chlaonadh. 8-9 Meán Fómhair: ‘Commemoration of the Rising and the Somme’: sraith léachtanna ag Ollscoil Maigh Nuad. 9 Meán Fómhair: Léirigh Aontas Ógra ceol agus amhráin linne Éirí Amach na Cásca, ag Ionad Óige Bhaile Átha Í. 15 Meán Fómhair. Nocht Uachtarán GLG, Aogán Ó Fearghail, plaic ag Club GLC Chill Chóca, tiomnaithe do dhaoine ón gceantar a bhí páirteach in imeachtaí timpeall 1916, ina measc Tom Harris, Teresa Brayton, John Kenny agus Michael Cowley. 16 Meán Fómhair. Oíche an Chultúir: D’eagraigh Grúpa Staire Áitiúla Chill Dara caint le Mary Ryan ag uaigh Mháire Ní Raghallaigh, ball bhunaidh de Chonradh na Gaeilge, i Reilig Bhaile Bairéid, An Droichead Nua. Thug ealaíontóir Paul Woods turas treoraithe ar ‘Revolution! 1916’, a thaispeántas faoin aer ag Áras Chill Dara. ‘A Portrait of Memories, Kilcullen 1916-2016’: léiriú le Mary Orford, le taifid d’agallaimh le deich cónaítheoirí áitiúla, agus nascanna áitiúla leis an Céad Chogadh Domhanda agus Éirí Amach na Cásca. 17 Meán Fómhair. Ar Lá Súgartha Bliaintiúil Chomhairle Contae Chill Dara ag Áras Chill Dara, cuireadh béim ar pháistí agus ar stair shoisialta 1916, le cluichí, bia, éadaí agus drama tumthach do pháistí. Nochtadh leacht i gcuimhne An Coirnéal Eamon ‘Ned’ Broy, ag Charlie Flanagan, Aire Gnóthaí Eachtracha agus Áine Broy, iníon le Ned, ag Reilig Chúil an Ghéagáin, Ráth Iomgháin. ‘Ireland’s Call. The Kildare Diaspora and the 1916 Rising’: seimineár leis An Dr. Ciaran Reilly ina chathaoirleach air. Cuimsithe ann bhí turas chuig taispeántas faoi Dhomhnall Ua Buachalla i Leabharlann Uí Ruiséil, agus léiriú den scannán faisnéise ‘John Devoy – the greatest of the Fenians’. I measc na cainteoirí bhí James Durney, Michael Kenny, Olive Morrin agus Frances Christ ó Chathair Nua-Eabhrac, gariníon le John Kenny, eagraí do Clan na nGael. Little Stories, Little Prints: ceardlann priontaíochta do phaistí i Leabharlann Pobail An Náis. 1 Deireadh Fómhair. Nocht Club Seanré Dhíseart Diarmada plaic i gcuimhne ar Thomas P. Dunne, ag Teach Tabhairne Uí Néill, Droichead Ui Dhúill, Díseart Diarmada. Scaoileadh marbh Thomas Dunne ar lá an toghcháin, 16 Meitheamh 1922. 5 Deireadh Fómhair. Sraith Léachtanna le Cumann Staire Chill Dara: ‘Cumann na mBan in Co. Kildare’, le Josie Devis, ag Áras Bhríde, Cill Dara.