52 8 Deireadh Fómhair. Tionóladh seimineár bliaintiúil Chónaidhm Grúpaí Staire Áitiúla Chontae Chill Dara ag Ionad Oidhreachta Chill Chuillinn. Láinseáil an staraí Sinead McCoole an taispeántas ‘Mná 1916 – Women 1916’ agus labhair sí faoi ról na mban san Éirí Amach. Bhí an taispeántas ar oscailt don phobal ó 8 – 12 Deireadh Fómhair. D’eagraigh Cairde Sheáin Uí Dhubhuí searmanas ag dealbh Uí Dhubhuí, Cearnóg na Poibleoige, An Nás, chun an céad comóradh bliana dá nochtadh a cheiliúradh. 12 Deireadh Fómhair Dáilíodh Paca Acmhainní 1916 do Scoileanna do gach bunscoil agus meánscoil i gContae Chill Dara. 14 Deireadh Fómhair. Tionóladh siompóisiam stairiúil faoi Mícheál Ó Coileáin san Osprey Hotel, An Nás, le cainteanna ó pearsana áitiúla agus náisiúnta, ina measc neacht le Kitty Kiernan, a chailín. 14-16 Deireadh Fómhair. D’óstáil Féile Léitheorí Chill Dara tionscadail a bhain le 1916, go h-áirithe tráthnóna le Joe Duffy agus Helen Litton, ‘Ordinary Lives, Extraordinary Times; 1916 Through the Eyes of ordinary Dublin Citizens’ in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua. Sa ‘Tionscadal Leabhar Nótaí Ealaíontóirí Chill Dara’, bhí taispeántas de saothar ealaíontóirí thar an chontae, spreagtha ag 1916 chun leabhar nótaí léaráidí, scríbhinn agus sceitsí a chruthú. 15 Deireadh Fómhair. Cheiliúir GLG An Náis a 129ú comóradh bliana agus 1916 le taispeántas cuimhneachán le Cumann Comórtha Óglaigh na hÉireann. Bhí searmanas ardaithe bratacha, léiriú de ‘Mise Éire’ agus oíche ceoil leis an bailéadghrúpa Rossa. 22 Deireadh Fómhair. Little Stories, Little Prints: ceardlann priontaíochta do phaistí i Leabharlann Pobail Léim an Bhradáin. 25 Deireadh Fómhair. Sraith Léachtanna Ghrúpa Staire Áitiúla Dhíseart Diarmada: ‘The Gifford Sisters and 1916’ le Tom Clowry, in Ionad Pobail Theach Diarmada. 11 Samhain. Láinseáil Frank Taaffe Athy and District World War 1 Roll of Honour le Clem Roche ag Ionad Oidhreachta – Músaem Bhaile Átha Í. 13 Samhain. Nocht Cumann Cónaitheoirí William Pearse/ Abbeylands plaic ina luaitear an Forógra, agus in ómós do Willie Pearse. Osclaíodh an eastáit, a ainmníodh ina chuimhne, i nDíseart Diarmada i 1973.