53 18 Samhain. Eagraíodh ‘Children of the Revolution’, ceolchoirm le ceoltóirí agus amhránaithe traidisiúnta ó gach aird in Éirinn, de shliocht na bhfear agus na mban go raibh baint acu le Éirí Amach Cásca 1916, in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbahann, An Droichead Nua. Michael Fortune agus Aileen Lambert a réitigh é. Bhí daltaí ó Rang a Sé, Scoil Mhuire Sinsearach, Baile Uí Mhaine, An Droichead Nua mar aoíanna speisialta. 24 Samhain. Láinseáil Liam Kenny Nás na Ríogh: Reflections and Recollections: Long ago and not so long ago le Larry Breen, i Seomra na Comhairle, Halle Bhaile An Náis. 26 Samhain. Bhuaidh Comhairle Contae Chill Dara an gradam Ealaíona a Choinneail ag Dámhachtainí um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil 2016 de chuid Comhlachais na hÉireann don Tionscadal Ealáion Sráid Sackville 1916. 1 Nollaig. Thug An tUachtarán, Mícheál D. Ó hUiginn, cuairt ar an Currach chun seacht leac cuimhneacháin a nochtadh in ómós do sínitheoirí Forógra 1916. 4 Nollaig. Nocht Aonach Seanré Sraidbhaile Bhaile Riobaird leac Forógra agus bínse cuimhneacháin ar Thaobh na Canála, Baile Riobaird. 5 Nollaig. Láinseáil Grúpa Staire Áitiúla An Náis dhá leabhar ag Ostán Town House, An Nás: A rebel’s desk. Séumas and Michael O’Kelly,Leinster Leader editors in a revolutionary time, tiomsaithe agus eagraithe ag James Durney le Liam Kenny, agus Looking back at revolutionary Kildare 1912-1916, cnuasach d’ailt ó cholún seachtainiúil Liam Kenny sa Leinster Leader. 10 Nollaig. Eagraíodh an Searmanas Clabhsúir Oifigiúil do chlár Comórtha 1916 Chill Dara ag Áras Chill Dara, Páirc Uí Dhubhuí, An Nás. Rinneadh bronntaí ar naonúr in aois a gcéid ó Chill Dara , agus tar éis seo bronnadh duaiseanna ar ocht buaiteoirí sa Chomórtas Filíochta Scoile agus do 14 buaiteoirí sa chomórtas deartha biora liopa. Láinseáladh Seven Signatories: Tracing the Family Histories of the Men Who Signed the Proclamation, le Paul Gorry. Chuir Coiste Céad Bliain 1916 Maigh Nuad agus Bailte Slachtmhara Maigh Nuad cúig dair déag in ómós don cúigear déag ó Complacht Maigh Nuad, Óglaigh na hÉireann a ghlac páirt san Éirí Amach. 13 Nollaig. Láinseáil An Moinsíneoir John MacDonald Curragh Life in 1916 le Grúpa Staire Áitiúla An Churraigh i Bialann na nONC, Dún Cheannt, Campa an Churraigh. Cheap An Briogáidire-Ghinearál Joe Mulligan, Ginearál-Oigifeach i gCeannas, Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann, Reggie Darling mar Staraí Cónaithe Champa An Churraigh. 15 Nollaig. Léirigh The Run of the Mill Inclusive Theatre Company agus Choices Day Programme, Seirbhísí Eoin Dé, Réigiún na Life, The Plough and the Stars i Celbridge Manor. 18 Nollaig. Léiríodh ‘From the plains – The story of John Devoy’, dráma agus ceol le Fia Rua, sa Duck and Cup Café, Amharclann an Mhóta, An Nás. 22 Nollaig. Nochtadh dealbh san Iúr tiomnaithe do Patrick Rankin, nach maireann, ó Bhaile Niocláis, Cill Chuillinn tráth, eagraithe ag Comhairle Ceantair An Iúir, Múrna agus An Dúin. Rinne iníon leis, Patsy O’Halloran (90), ó Chill Chuillinn, agus a deirfiúr Kate Bishop (82) an nochtadh ar Dhroichead Bhaile Átha Cliath, An tIúr. Ceardaí ó Chill Chuillinn, Joe O’Connor, a rinne an inscríbhinn ar an plionta. 28 Nollaig. Thionóil Club Seanré Na Forraí Móire ceiliúradh ar théama 1916 le rannpháirtíocht ó Cumann Forbartha Na Forraí Móire, Grúpa Drámaíochta Óige na Gríse, Club Rothaíochta High Nelly Choill Dúin, Banna Píob Na Forraí Móire agus Seilg Chill Dara. 29 Nollaig. Láinseáil Des Egan William A. Byrne, Teacher, Scholar, Poet i Dillon’s, Ráth Iomgháin. Comh-oibriú idir Coiste Bluebells and Buskers agus Grúpa Staire Ráth Iomgháin a bhí sa leabhar seo. 31 Nollaig. Eagraíodh searmanas clabhsúir Choiste Céad Bliain 1916 Maigh Nuad le ísliú brat 15 Maigh Nuad ag Cearnóg an Bhaile. Nochtadh leacht ag Teach Tabhairne na dTrí Chontae ag Cros Mhaigh Géine, in ómós d’Óglaigh Laoise a ghearr na sreanga ar an iarnród ag Maigh Géine oíche Dhomhnach Cásca, 1916, de bharr órdú díreach ó Phádraig Mac Piarais. Bhí an leacht seo ina chomh-oibriú idir Coiste Chomóradh 1916 Contae Laoise agus Coiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chill Dara.