Thug bliain an chéid 2016 deis uathúil iniúchadh agus foghlaim a dhéanamh ar stair, oidhreacht agus cultúr na tíre. Rinne Coiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara tacú, cur chun cinn agus earcú ar breis agus 272 tionscadail, ina measc 96 cuairteanna ar scoileanna ag idirghníomhú le na mílte mic léinn; léachtanna poiblí, taispeántais, foilseacháin, seimineáir, comórtais aistí agus filíochta, searmanais Lae an Fhorógra, drámaí agus léirithe ceoil – do lucht féachana thart ar 65,000 duine. Bliain fíor-ghnóthach agus tairbheach a bhí ann. Chuireamar críoch leis an bliain le ómós do dhaoine in aois a gcéid sa Chontae, agus d’ár dhaoine óga maidir lena díogras agus cruiththeacht gan teorainn – searmanas cuí ar ár son uilig. Rugadh ár saoránaigh in aois a gcéid faoi Impireacht, ach bhíodar páirteach i bPoblacht a chruthú taobh lena dtuismitheoirí agus a bpáistí. Ba cheart dúinn biorán liopa deartha ag Luke Hand, ó Bhaile an tSaghasaigh, duine den dream is óige, a bhronnadh ar na daoine is sine inár bpobal. Meanma an óige agus misneach creidimh agus eispéiris - Meanma agus Misneach – mana Chomhairle Contae Chill Dara. Leanann ár Comhairle le béim a chur ar seirbhísí níos fearr a sholáthar agus le daonlathas áitiúil a fheabhsú. Tá gníomhartha agus idirfheidhmeanna uilig le saoránaigh Chill Dara bunaithe ar daonlathas áitiúil, seirbhís poiblí, inbhuanaitheacht, éifeachtúlacht, freagracht, ionchuimsiú sóisialta agus forbairt pobail mar bhun-luachanna. Ta an pobal ag croí-lár an údaráis áitiúil, agus bhí sé chun tosaigh nuair a chruthaigh an Comhairle clár chun Éirí Amach 1916 a chomóradh. Cruthaíodh an clár chun daoine sa bhaile agus thar lear a spreagadh chun ár comh-stair a chuimhniú, agus cuireadh béim mór ar theagmhmáil pobail gníomhach. Táimid bródúil as na comhpháirtíochtaí a cuireadh i bhfeidhm agus an rath mór a bhí ar na cuairteanna scoile, na searmanais ardaithe bratacha agus an rannphairtíocht ó Fórsaí Cosanta na hÉireann. An-éacht il-leibhéil a bhí ann, agus tugaimid aitheantas don mór-ionchur ó na daoine i gContae Chill Dara a chur leis an bliain faoi leith seo. Ta dul chun cinn mór i gContae Chill Dara ó na droch-laethanta dorcha sin, agus tugaimid ardmoladh do na saoránaigh uilig a chuir leis. Ár mbuiochas do chách as ucht bheith páirteach sa scéal. An Clr. Martin Miley Méara Chill Dara Peter Carey Príomh- fheidhmeannach Chomhairle Contae Chill Dara Teachtaireacht ó Méara Chill Dara, An Clr. Martin Miley agus Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chill Dara, Peter Carey 4