Ag macnamh ar an dá bliain pleanála agus imeachtaí ónár gcéad crinniú i mí na Bealtaine 2015, feicimid conas a réitigh an chéad cuid den comóradh an bhealach. Ta tuairim bródúil agus sásúil thart timpeall. Deirtear gur éirigh go maith linn; is beag nach bhfuil ionadh ar daoine faoi mar a d’éirigh go maith le gach rud ar leibhéil náisiúnta agus áitiúil. Bhí gaiscí agus gradaim náisiúnta, suímh gréasáin agus feachtais meáin shóisialta, ach go minic tá rath le feiceáil i mion-rudaí. Bhí tocht orainn nuair a scaoileadh bratacha, nuair a chan páistí Amhrán na BhFiann ina gclóis scoile agus nuair a tháinig glún nua ar an bhForógra. Tráth eachtrúil a bhí ann, le mór-eachtraí agus fionnachtanna nua. Chuamar i ngleic le pobal uile an Chontae chun an clár ab fhearr a sholáthar, agus chun féachaint chuige go raibh sé ionchuimsitheach, iomchuí agus mothálach, agus go leantar le seo. Tá an proiséas ag dul ar aghaidh, agus beidh gach cuid den phobal in ann freagairt air agus a smaointe, dóchais agus pleananna a chur chun cinn sna blianta amach romhainn. Tá deis ag gach éinne i gContae Chill Dara imeachtaí Dheich mBliana na gCuimhneachán a cheiliúradh agus bheith páirteach i cláir níos uaillmhianaí fós a fhorbairt do na todhchaí. Leannann Comhairle Contae Chill Dara le bheith tiomanta do straitéis cuimhneacháin a fhorbairt agus imeachtaí a chomh-ordú, de réir an clár náisiúnta 2013-2023. Ach anois, bímís umhal agus buíoch as ucht an freagairt agus an teagmháil a chonaiceamar i 2016. Agus cuimhneacháin ár saoránach maidir lena bpáirt i gceiliúradh 1966 cloiste againn, is féidir súil a bheith againn go labhróidh ár páistí leis an gcreideamh agus an bród céanna faoina gcuimhneacháin ar 2016, caoga bliain as seo amach. An Clr. Pádraig McEvoy Teachtaireacht ón gClr. Pádraig McEvoy, Cathaoirleach Choiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara 5