13 The Ireland 2016 Centenary Programme was built on Seven Programme Strands, which, taken together, reflect the themes of Remembering, Reconciling, Presenting, Imagining and Celebrating Tá Éire 2016 Clár Comórtha Céad Bliain tógtha ar Sheacht Snáithe an Chláir, agus nuair a thógtar iad sin i dteannta a chéile, léiríonn siad na téamaí Cuimhneamh, Réiteach, Cur i Láthair, Samhlú agus Ceiliúradh. The Seven Programme Strands Seacht Snáithe an Chláir 1. State Ceremonial Searmanais Stáit 2. Historical Reflection Machnamh ar an Stair 3. An Teanga Bheo The Living Language 4. Youth and Imagination An Óige agus an tSamhlaíocht 5. Cultural Expression Léiriú Cultúrtha 6. Community Participation Rannpháirtíocht Phobail 7. Global and Diaspora Éireannaigh ar fud an domhain agus an Diaspóra